24 maja 2023

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT podpisana

2023-05-24

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT. Nowelizacja dodaje m.in.  w dziale IX w ustawie od podatku od towarów i usług rozdziału 2a Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych. Zgodnie z wprowadzonymi zapisami dostawcy usług płatniczych zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w związku ze świadczonymi usługami płatniczymi, jeżeli w ciągu kwartału dostawca będzie świadczyć usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym dla tego samego odbiorcy płatności.  Ewidencja prowadzona będzie za każdy kwartał w formie elektronicznej. Ustawa stanowi również że płatność uznana jest za płatność transgraniczną jeśli płatnik w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych znajduje się na terytorium jednego z państw członkowskich , podczas gdy odbiorca takiej płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2024.

Mikołaj Sadowski

Udostępnij: