Kapitał początkowy w ZUS

Przyszły emerycie/emerytko! Jeżeli urodziłeś się/ urodziłaś się po 1948 roku i byłeś/ byłaś zatrudniona lub opłacałeś/ opłacałaś składki na ubezpieczenie społeczne przed 1 stycznia 1999 roku, ZUS ustala dla Ciebie KAPITAŁ POCZĄTKOWY. Żeby to ustalić, to ZUS musi otrzymać od Ciebie kilka- kilkanaście dokumentów. Doradzę, które i jak zgromadzić potrzebne dokumenty. Jeżeli chcesz, to będę […]

Kadry i płace

  sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego posiada rozbudowany dział kadr i płac. Zespół specjalistów świadczy usługi związane m.in. z:  naliczaniem płac naliczaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne przygotowywaniem i składaniem deklaracji ubezpieczeniowych doradztwem w zakresie sposobów zatrudniania pracowników prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (teczek kadrowych)  reprezentacją w razie kontroli dokonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) […]