30 maja 2023

Kapitał początkowy i jego rekordowo wysoka waloryzacja w 2023 roku.

2023-05-30

Kapitał początkowy i jego rekordowo wysoka waloryzacja w 2023 roku.

 Już w czerwcu ZUS podwyższy wartość kapitału początkowego i środków zgromadzonych do końca 2022 roku na subkontach. Waloryzacja kont i subkont w ZUS ma być w tym roku rekordowo wysoka, Grzegorz Chłopek, wiceprezes zarządu PKO TFI, przewiduje, że główne konto i kapitał początkowy zostaną zwaloryzowane o około 15 procent, a subkonto za 2022 r. – o ponad 9 procent. (Subkonto w ZUS posiadają osoby, które w 2014 podjęły decyzje, że nie chcą, aby kontynuowano przekazywanie części ich składki do OFE).

Wysoki wskaźnik waloryzacji kapitału początkowego a korzyści dla przyszłego emeryta

Jak co roku w czerwcu ZUS waloryzuje kwotę kapitału początkowego, zmianie ulega stan kont i subkont ubezpieczonych osób. Zapisane tam kwoty stanowią podstawę obliczenia świadczenia i bezpośrednio mają wpływ na wysokość przyszłej emerytury.

Z informacji ZUS wynika, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek wyniesie 9,33 proc. W praktyce przyjmuje się, iż osobie, która przykładowo na koncie posiada 450 tys. zł, ZUS dopisze w czerwcu około 42 tys. zł. Waloryzacji podlega kwota kapitału początkowego ustalona w ostatniej wydanej przez ZUS decyzji.

Komu przysługuje waloryzacja kapitału początkowego?

Kapitał początkowy ustalany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i były zatrudnione lub same opłacały składki na ubezpieczenie przed 1999 r. Bez ustalonego kapitału początkowego do obliczenia wysokości emerytury zabraknie bardzo ważnego składnika, mianowicie zwaloryzowanych składek emerytalnych i kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego.  Pamiętajmy, że w czerwcu ZUS podwyższy wartość kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach emerytalnych, jego waloryzacja w tym roku jest rekordowa i jest to drugi najwyższy wynik w historii.

Komu ZUS wylicza kapitał początkowy?

Wniosek możemy złożyć w dowolnym momencie, pamiętajmy, iż należy go złożyć najpóźniej wraz z wnioskiem o emeryturę. Przed wprowadzeniem reformy systemu emerytalnego w 1999 roku nie prowadzono w ZUS indywidualnych kont osób ubezpieczonych, odzwierciedlających rzeczywisty wpływ składek na ubezpieczenie emerytalne do systemu ubezpieczeń. Wcześniej pracodawcy bardzo często odprowadzali składki bez imiennego wykazu pracowników, dlatego ustalenie podstawy emerytury musi nastąpić w inny sposób. Kapitał początkowy rozwiązuje ten problem i ma istotne znaczenie dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku. ZUS dla tych osób obliczy kapitał początkowy biorąc pod uwagę staż pracy i dochody sprzed 1999 roku.

WAŻNE: W przypadku niezłożenia odpowiedniej dokumentacji, ZUS przyjmuje proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu minimalne wynagrodzenie.

Warto zatem dopełnić zapomnianych formalności przy pomocy eksperta w tej dziedzinie (koszt usługi 590,00 zł brutto- usługa zawiera: przygotowanie wniosków, skompletowanie niezbędnych dokumentów oraz ewentualne złożenie wniosku o wydanie dokumentów z archiwum).

Wniosku o naliczenie kapitału początkowego nie składają osoby, które złożyły już wniosek o emeryturę. W takiej sytuacji ZUS obliczył minimalny kapitał początkowy z urzędu.

Mariola Przybylak-Kajak, tel. kom. 571 600 115, e-mail: ereskadry2@eres.pl

 

Udostępnij: