Witamy na stronach spółki doradztwa podatkowego ERES Sp. z o.o.

Reprezentacja

Zadzwoń: +48 071 3417476 lub napisz : eres@eres.pl

Często spotkania z przedstawicielami organów podatkowych wywołują niepotrzebny stres u podatników, którzy nie znając procedury  nie korzystają ze swoich praw lub nie wypełniają należycie swoich obowiązków podczas n.p. kontroli podatkowej. Nasi doradcy podatkowi są uprawnieni do reprezentowania podatników , płatników i inkasentów przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach obowiązków podatkowych i celnych, sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Działający z należytą starannością profesjonalny pełnomocnik-doradca podatkowy zabezpieczy interesy klienta we wszystkich stadiach prowadzonych:

  • czynności sprawdzających
  • postępowania podatkowego
  • kontroli podatkowej
  • kontroli celno-skarbowej
  • urzędowego sprawdzenia
  • procedury odwołania od decyzji podatkowej
  • procedury zaskarżenia postanowienia
  • wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W razie jakiegokolwiek działania organów państwowych , w dobrze pojętym interesie przedsiębiorcy lub innego podatnika NIEZBĘDNE jest skorzystanie przez niego z usług doradcy podatkowego.

Zadzwoń: tel. +48 071 3417476 lub napisz : eres@eres.pl.