26 października 2023

JPK dostosowane do KSeF

2023-10-26

JPK dostosowane do KSeF

Ministerstwo Finansów informuje iż w projekcie zmiany rozporządzenia ministra finansów z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiany dotyczyć będą dostosowania rozporządzenia do obowiązkowego KSeF ( Krajowego Systemu e-Faktur). Będą nimi :

– wprowadzenie JPK_VAT  z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w KSeF

– zmiany w rozporządzeniu dotyczące terminów zwrotu VAT jak np. skrócenie podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni

– oznaczanie faktur wystawionych w okresie trwania awarii KSeF lub okresu niedostępności do systemu , nawet jeśli wystawienie przyczyna niewystawienia leżała po stronie podatnika

Każda faktura wystawiona przy użyciu KSeF posiadać będzie numer identyfikujący z tego systemu a data przydzielenia tego numeru jest jednocześnie datą otrzymania faktury przez nabywcę. W przypadku awarii systemu czy braku możliwości wstawienia faktury do KSeF istnieje jednodniowy termin dosłania takiej faktury do KSeF.

Dzięki funkcjonalnościom KSeF wprowadzona zostanie również automatyczna weryfikacja spójności między zadeklarowanym a zapłaconym VAT oraz zwiększą dokładność weryfikacji wniosków o zwrot VAT.

Zmiany, jak wskazuje ministerstwo, pomogą w łatwiejszej identyfikacji dokumentów u podatnika jak i zwalczania oszustw związanych z VAT i uchylania się od opodatkowania.

Autor: Mikołaj Sadowski, kontakt: 571600113, email: msadowski@eres.pl

Udostępnij: