12 stycznia 2022

IP-BOX: Organ ma obowiązek oceny działalności B+R podatnika – przełomowy wyrok NSA

W dniu 23 listopada 2021 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej nie może żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął on, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową. Sąd wskazał, że takie postępowanie organu podważa sens wydawania interpretacji podatkowych.

Ogłoszenie wyroku na korzyść podatnika jest niewątpliwie pozytywną wiadomością dla wszystkich programistów starających się o preferencję IP BOX. Dotychczas organy nagminnie uchylały się od rozpatrywania wniosków o interpretację argumentując, że to podatnik ma stwierdzić jednoznacznie, że prowadzi on działalność B+R. Organy podatkowe nie mogą zignorować postanowienia zawartego w wyroku prawomocnym, co może sprawić, że uzyskanie indywidualnej interpretacji IP BOX od tej pory będzie łatwiejsze.

Źródło: Wyrok NSA z dnia 23.11.2021 sygn. II FSK 1049/21, https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8571043915

Udostępnij: