26 lipca 2023

Duży wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku.

2023-07-26

Duży wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku.

Podatek od nieruchomości wzrośnie w 2024 roku o 15%. Spowodowane jest to metodą obliczania maksymalnej stawki tego podatku, którą, zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31), oblicza się na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z analogicznego półrocza roku poprzedzającego. Jako iż wskaźnik ten w pierwszym półroczu wyniósł 115,0 a zatem ceny wzrosły o 15% to o tyle samo wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu roku 2024.

Warto wskazać jednak iż przepis określa zmianę stawki maksymalnej , a zatem gmina posiada możliwość ustalenia jej na mniejszym poziomie.

Mikołaj Sadowski, email: msadowski@eres.pl

Zapisz się na konsultacje: https://eres.pl/konsultanci/

Udostępnij: