Doradztwo podatkowe

CIT estoński

Specjalizuję się w doradztwie podatkowym w sprawach CIT-u estońskiego. Wyjaśnię Ci obowiązujące przepisy. Przeanalizuję Twoją sytuację w kwestii: czy CIT estoński jest dla Ciebie korzystny. Przygotuję plan wdrożenia. Poprowadzę ewidencję podatkową ( księgi rachunkowe) ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczącego CIT-u estońskiego. Dowiedz się więcej. Zadzwoń! Robert Kubicki doradca podatkowy 00865, tel.+48 571 600 111 lub […]

Spadki i darowizny

Zajmuję się  obsługą podatkową spadków i darowizn. Wyjaśnię Ci przepisy związane z podatkiem o spadków i darowizn. Pomogę wypełnić zeznanie podatkowe SD-3 lub zawiadomienie SD-Z2. Pomogę wypełnić załączniki do zeznania oraz zadbam, żeby zeznanie wraz z załącznikami było kompletne. Będę Ciebie reprezentował przed organem podatkowym w sprawie podatku od spadków i darowizn. Zadbam, żeby ustalony […]

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT Zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT są niezwykle skomplikowane. Ustawodawca wielokrotnie zmieniał ustawę z 15 lutego 1992 roku. Ustawa jest nieczytelna, zagmatwana, poplątana i niezrozumiała. Podatkiem dochodowym CIT zajmujemy się od jego powstania i skutecznie pomagamy klientom w zrozumieniu zapisów ustawy oraz ich zastosowaniu w taki […]

Rejestracja działalności gospodarczej

  Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w wypełnieniu wniosku o wpis do ewidencji CEIDG Zadzwoń  tel. +48 510 854 136  lub awolinska@eres.pl. Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest najprostszym i najszybszym sposobem założenia firmy. Rejestracji w CEIDG można dokonać składając wniosek osobiście w Urzędzie Miasta (Gminy) w Dziale rejestracji działalności gospodarczej (we Wrocławiu urzędy te mieszczą się na ul. Gabrieli […]

Przekształcenia spółek

sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego specjalizuje się m.in. w podatkowo-księgowej obsłudze przekształceń formy prawnej spółek i innych podmiotów gospodarczych. Pomoc w przekształceniach polega na:  analizie potrzeb  analizie wariantów dojścia do celów wyznaczonych przez klienta wyborze procedury (sposobu przekształcenia) zaplanowaniu algorytmu postępowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych i księgowych zarządzaniu całym procesem , w tym […]

Audyt podatkowy

Zadzwoń: 71/3417476 lub napisz: eres@eres.pl  sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego specjalizuje się także w wykonywaniu analiz podatkowych oraz audytów podatkowych. Zapewne nie raz Zarządy lub działy księgowe mają wiele wątpliwości co do prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych. Często tych wątpliwości nie rozwiązuje badanie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, można spotkać umowy z biegłymi rewidentami […]

Reprezentacja

Zadzwoń: +48 071 3417476 lub napisz : eres@eres.pl Często spotkania z przedstawicielami organów podatkowych wywołują niepotrzebny stres u podatników, którzy nie znając procedury  nie korzystają ze swoich praw lub nie wypełniają należycie swoich obowiązków podczas n.p. kontroli podatkowej. Nasi doradcy podatkowi są uprawnieni do reprezentowania podatników , płatników i inkasentów przed organami administracji publicznej i w […]

Zeznania i deklaracje

Zadzwoń: +48 510 854 136 lub napisz: awolinska@eres.pl Przygotowujemy na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych oraz innych informacji wszelkie deklaracje podatkowe, zeznania podatkowe ,informacje oraz sprawozdania w zakresie : podatku od towarów i usług (VAT) podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) podatku od nieruchomości (DN) innych podatków lokalnych podatku od spadków […]

Opinie i porady

Zadzwoń : +48 071 3417476 lub napisz : eres@eres.pl Opinie i porady w zakresie prawa podatkowego, w szczególności obejmują: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) podatek od towarów i usług (VAT) podatek od spadków i darowizn (PSD) podatek od nieruchomości W wielu aspektach prawo podatkowe , także w Polsce jest […]