05 lipca 2023

Definicja budowli niezgodna z konstytucją!

Podatek od nieruchomości – definicja budowli niezgodna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z 4 lipca , że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70.) jest niezgodny z konstytucją a dokładniej z jej artykułami : art. 84 i art. 217. Przepis utraci moc obowiązującą po upłynięciu 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Wyrok mówi iż ustawodawca zobowiązany jest do wprowadzenia nowej definicji legalnej budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Nie będzie ona mogła się odwoływać do ustaw niepodatkowych jak było dotychczas. Trybunał wskazał iż tak istotny element konstrukcji prawnej podatku nie powinien być regulowany w ustawie niepodatkowej. Przepis który zostanie zmieniony – art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uznanie przepisów za niekonstytucyjne może dać podstawy do wznowienia postępowań zakończonych, które dotyczyły opodatkowania budowli. Wyrok ten może też stanowić podstawę do wniosków o zwrot nadpłaty podatku.

Mikołaj Sadowski, e-mail: eres@eres.pl

Konsultacje:https://eres.pl/konsultanci/

 

Udostępnij: