30 sierpnia 2022

Darowizny-proponowana zmiana kwoty wolnej

Rząd przesłał do konsultacji zmianę rozporządzenia w sprawie zmian kwot wolnych od podatku od spadku i darowizn.

I tak w przypadku darowizny od jednej osoby kwota wolna została zaproponowana w wysokości 10434 zł, a w przypadku darowizny od wielu osób w wysokości 20868 zł. Zobaczymy!?

Maciej Sadowski, doradca podatkowy 00864

Udostępnij: