29 listopada 2023

CIT Podatek minimalny od stycznia 2024 r.

2023-11-29

CIT Podatek minimalny od stycznia 2024 r.

Z końcem roku przestanie obowiązywać zawieszenie przepisów dotyczących podatku minimalnego CIT, czyli w 2024 roku pierwszy raz podatnicy CIT zetkną się z tym nowym podatkiem .

Podatek minimalny to nowe obciążenie podatkowe na spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe których dochody osiągnęły niski poziom dochodowości.

Zgodnie z art. 24ca Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 13 grudnia 2022 r. poz.2587 z późn.zm.) podatek wynosi 10% podstawy opodatkowania. Podatkowi podlegają podatnicy CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe które w roku podatkowym osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych określonych w art. 7 ustawy, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości większej niż 2% oraz ci którzy ponieśli straty.

Kwotę takiego podatku odlicza się od CIT a odliczenie dokonywane jest za kolejne , następujące po sobie lata podatkowe licząc od roku po roku opłacenia podatku minimalnego.

Przepisy zawierają również katalog podatników wyłączonych z opodatkowania m.in. takich jak mali podatnicy start-upy , przedsiębiorstwa finansowe czy podmioty prowadzące działalność komunalną.

Warto zaznaczyć również iż podatek minimalny podobny jest w swoim charakterze do globalnego podatku minimalnego (tzw. Pillar II) który objąć ma zarówno krajowe jak i międzynarodowe grupy kapitałowe których światowy obrót to minimum 750 mln. Euro. Istnieje więc szansa, iż podatek minimalny wprowadzony w polskim prawodawstwie nie będzie tożsamy z tym definiowanym przez Pillar II a co za tym idzie niektórzy przedsiębiorcy mogą zostać obciążeni dwoma różnymi podatkami z tego samego tytułu. O implementacji Pillar II do polskiego systemu prawnego informować będziemy państwa w przyszłości.

Uwaga: określenie podstawy opodatkowania oraz podatników obowiązanych do zapłaty podatku jest skomplikowane- radzimy wcześniej przygotować się z działami księgowymi oraz współpracującymi doradcami podatkowymi do prawidłowego wypełnianie nowych obowiązków

Opracował: Mikołaj Sadowski

ERES sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego, tel. 571600113, eres@eres.pl

Udostępnij: