Witamy na stronach spółki doradztwa podatkowego ERES Sp. z o.o.

Ceny transakcyjne

Zadzwoń: 71/3417476 lub napisz: eres@eres.pl .

sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego specjalizuje się m.in. w przygotowywaniu dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Obowiązek przygotowywania dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi wynika bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawidłowe przygotowanie dokumentacji podatkowej chroni podatnika przed zastosowaniem sankcyjnej 50-cio procentowej stawki podatku dochodowego oraz przed odpowiedzialnością karno- skarbową.

Przygotowujemy podatników dokumentacje podatkowe na podstawie starych, obowiązujących do końca 2016 roku przepisów , jak i nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku oraz zupełnie nowych przepisów mających zastosowanie od 2019 roku!

Przepisy dotyczące dokumentacji cen transakcyjnych , które obowiązują od 2017 roku mają charakter rewolucyjny t.j. z jednej strony zawężają krąg podmiotów , które zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji, z drugiej jednak strony ,w sposób w sposób drastyczny zwiększają zarówno zakres przedmiotowy jak i szczegółowość obowiązkowej dokumentacji , a także stopniują obowiązki dokumentacyjne. Często podatnicy nie są świadomi, że mają obowiązek przygotowania takiej dokumentacji i zdarza się ,że w razie żądania jej przedstawienia w organie podatkowym jest już za późno na jej sporządzenie.

Od 2019 roku : z jednej strony zawężono krąg obowiązanych do sporządzenia dokumentacji, z drugiej jednak strony wzrosła odpowiedzialność zarządów za prawidłowe  sporządzenie dokumentacji.

Jeśli masz wątpliwości , czy powinieneś sporządzić dokumentację cen transferowych, zadzwoń i zapytaj: 71/3417476 lub eres@eres.pl .