14 marca 2024

Branża “beauty”- niższe stawki VAT od 1 kwietnia 2024 roku

2024-03-14

Niższe stawki VAT od 1 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2024 r. obniżona zostanie stawka VAT z 23% do 8% dla usług takich jak :

– usługi kosmetyczne, manicure i pedicure (PKWiU 96.02.13.0),

– usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu (PKWiU ex 96.02.14.0),

– pozostałe usługi kosmetyczne (PKWiU 96.02.19.0).

Obniżenie stawki dla wybranych usług z branży beauty jest zarówno rozwiązaniem pozytywnym dla wybranych podmiotów, ale również komplikuje system. Niektóre podmioty, prowadzące np. usługi opodatkowane zarówno 23%-ową stawką jak i 8%-ową będą musiały prowadzić dodatkową ich ewidencję w celu poprawnej płatności podatku.

Wątpliwości budzi również zgodność zmian z prawem europejskim. Załącznik III do dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, czyli tzw. dyrektywy VAT, zawiera katalog towarów i usług które objęte mogą być stawkami obniżonymi. W tym załączniku usługi kosmetyczne wymienione NIE są, a jedynie usługi fryzjerskie. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak o zgodności przepisów krajowych z europejskimi , powołując się jednocześnie na przykład Irlandii w której stosowana jest obniżona stawka.

W przypadku ewentualnego sporu prawnego z UE i przegrania sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Polska zmuszona byłaby do powrotu do poprzedniej stawki. Ważnym jest jednak iż zmiana ta NIE powodowałaby rewizji dotychczasowo zapłaconych podatków wynikających z obniżonej stawki i dopłaty.

Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: