20 listopada 2023

Brak PCC zakupu pierwszego mieszkania nawet jeśli posiadasz działkę z budynkiem gospodarczym

Brak PCC zakupu pierwszego mieszkania nawet jeśli posiadasz działkę z budynkiem gospodarczym

 W interpretacji z 8 listopada 2023 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.344.2023.2.JKU dyrektor KIS odniósł się do zapytania kobiety o opodatkowanie działki podatkiem PCC otrzymanej w darowiźnie.

W rozpatrywanym przypadku kobieta , wraz z mężem, zakupiła we wrześniu 2023 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które jednocześnie było ich pierwszym zakupem nieruchomości. Przed tym zakupem otrzymała w darowiźnie działkę na której znajdował się budynek gospodarczy.

DKIS wskazał iż , ze względu na gospodarczy charakter budynku znajdującego się na działce, kobiecie przed zakupem nieruchomości nie przysługiwało inne prawo własności ani spółdzielczego własnościowego prawa do budynku/lokalu mieszkalnego. Posiadała zatem prawo do skorzystania ze zwolnienia z PCC od pierwszego mieszkania.

Opracował: Mikołaj Sadowski, tel. kontaktowy: 571600113, e-mail: eres@eres.pl

Udostępnij: