Witamy na stronach spółki doradztwa podatkowego ERES Sp. z o.o.

Kategoria: Bez kategorii

Koronawirus a prawo pracy

2020-03-13 Chcemy zaznaczyć, że w wielu kwestiach nie podzielamy opinii Państwowej Inspekcji Pracy. Sztywne podejście do zapisów Kodeksu Pracy może wręcz powodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia współpracowników osoby, która mogłaby mieć kontakt z koronawirusem, np. przebywając na terenach , gdzie zachorowania występują w dużej liczbie. Niemniej jednak zdecydowaliśmy się na zebranie i udostępnienie stanowiska PIP […]

Epidemia koronowirusa – ulgi dla przedsiebiorców

2020-03-11 Dzień dobry, Na dzisiaj nie są przewidziane żadne nowe udogodnienia, ulgi związane z epidemią koronowirusa. Wczoraj minister gospodarki zapowiedziała prace nad specustawą w tym zakresie. Na razie można korzystać ewentualnie z : – dofinansowania z FGŚP w razie kryzysu ( 6 miesięczny spadek sprzedaży o 15%)- dofinansowanie wynosi 823,6 plus składki ZUS na jednego […]

Quick Fixes Ważne !

Quick Fixes : stan na 2020-01-01  Problem dotyczy : a/ procedury magazynu typu call-off stock ( nie będzie omawiany w tym artykule) , b/ transakcji łańcuchowych, c/ warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia ( stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W powyższym zakresie od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie […]

Zmiany na 2020! Ważne!

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2020 roku Od 1 stycznia 2020 roku: Odpowiedzialność solidarna i brak możliwości zaliczenia w koszty zapłaty z tytułu transakcji powyżej 15.000 zł brutto na rachunek bankowy spoza wykazu podatników VAT (tzw. biała lista) Podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu płatności w części przekraczającej kwotę 15.000 zł brutto, jeżeli została […]

EXIT TAX cz.2

Poniżej przedstawiamy  drugą część bardzo skróconego opisu problemu podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków obliczany jest jako 19% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania podatkiem exit tax stanowi suma dochodów z niezrealizowanych zysków. Dochód ten jest nadwyżką wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień […]

EXIT TAX cz.1.

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) Od stycznia 2019 r. w polskim ustawodawstwie funkcjonuje podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków zwany „exit tax”. Został on wprowadzony w celu dostosowania przepisów krajowych do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Exit tax można traktować jako nowe, odrębne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Opodatkowaniu […]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych od 13 października 2019

Uwaga! Od 13 października 2019 roku wszedł obowiązek ujawniania beneficjentów rzeczywistych w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki- dotyczy to wszystkich nowych spółek określonych w ustawie. Zarządy spółek, które były wpisane do KRS w dniu 13 października 2019 roku mają czas na wpisanie beneficjentów rzeczywistych do Rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 roku. Poniżej […]

Obniżenie stawki podstawowej PIT i podwyżka kosztów uzyskania przychodów

W dniu 17 września 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa obniża  najniższą stawkę podatkową z 18% do 17% oraz podwyższa koszty podstawowe dla pracowników uzyskujących przychody z pracy z tytułu jednej umowy o pracę z […]

Płaca minimalna w 2020 roku

W 2020 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 2600 zł brutto , a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł brutto. Dodatkowym (ukrytym) wzrostem wynagrodzenia minimalnego jest to, że nie będzie się do niego wliczało dodatku stażowego. Na razie brak jest publikacji z rozporządzeniem dotyczącym tych wartości. ( Rada Ministrów zatwierdziła rozporządzenie w dniu 2019-09-10) 2019-09-18 […]

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019

2019-08-30 Od 1 listopada 2019 roku wchodzą w życie znaczące zmiany w przepisach podatkowych dotyczących rozliczeń podatku VAT w obrocie krajowym. Mechanizm podzielonej płatności, polegający na wpłacaniu kwoty należności netto na główny rachunek bankowy, a kwoty należności obejmującą VAT na osobny rachunek bankowy VAT przyporządkowany do głównego konta bankowego, był do tej pory dobrowolny. Natomiast […]