Zlecenie dla studenta

Baza wiedzy

Umowa zlecenie z punktu widzenia studenta

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie („Zlecenie” określone w art.734-751 Kodeksu Cywilnego)  to umowa cywilno-prawna, w której osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej/-nych czynności prawnej/-nych na rzecz dającego zlecenie. Umowa ta to jedna z najbardziej popularnych form zatrudnienia, a najbardziej charakteryzuje ją duża elastyczność.

Co w takiej umowie jest korzystne dla studenta? 3 najważniejsze cechy:

  • Ulga dla Młodych inaczej „zerowy PIT”. Od września 2019 roku uczniowie/ studenci do 26 roku życia zwolnieni są z podatku dochodowego, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł,
  • Osoby studiujące do ukończenia 26. roku życia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym,
  • Kwota brutto jest zarówno kwotą netto.

Kogo można nazywać studentem?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych , za ucznia/studenta do 26. roku życia uznaje się osobę, która spełnia przynajmniej jedno z kryteriów:

  • Kontynuuje naukę w tej samej szkole
  • Ukończyła szkołę średnią i złożyła ślubowanie na szkole wyższej, wówczas status ucznia obowiązuje do 30 września, natomiast status studenta od 1 października
  • Na studiach pierwszego stopnia
  • Na studiach drugiego stopnia
  • Jednolitych studiach magisterskich

Warto wspomnieć, iż status studenta nie obowiązuję na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

WAŻNE!

Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia oraz podejmuję studia drugiego stopnia, to w okresie pomiędzy datą obrony pracy dyplomowej a dniem immatrykulacji i złożenia ślubowania na studia drugiego stopnia nie ma statusu studenta. W związku z tym, z tytułu umowy zlecenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym, nawet jeśli nie ukończyła 26 lat.

Podsumowując, umowa zlecenie to jedna z najbardziej korzystnych umów zawieranych przez studentów. Zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek oraz naliczenia podatku skutkuje tym, że kwota do wypłaty jest większa, aniżeli na umowie o pracę. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów wysokość minimalnej stawki godzinowej co roku, 1 stycznia ulega zmianie. W 2022 roku wynosi 19,70 zł za godzinę. Student-zleceniobiorca ma obowiązek prowadzić ewidencje przepracowanych godzin.

Wadą umowy zlecenie jest niestety brak prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego oraz okres pracy nie wlicza się do stażu pracy.

Opracowała Patrycja Ciupińska (po raz pierwszy 🙂 )

Kontakt: Mariola Przybylak-Kajak, ereskadry2@eres.pltel. +48 71 3417476