UWAGA! Obowiązek każdego pracodawcy na 30 listopada 2022

Baza wiedzy

2022-11-017

UWAGA! Obowiązek każdego pracodawcy na 30 listopada

Płatnik zasiłków z ubezpieczeń społecznych to podmiot (pracodawca lub ZUS), który wypłaca zasiłek za okres niezdolności do pracy.

Jak ustalane jest kto będzie płatnikiem zasiłków?

Obowiązkiem każdego pracodawcy na dzień 30 listopada jest ustalenie płatnika zasiłków na przyszły rok. Aby było wiadomo kto wypłaci świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa konieczne jest sprawdzenie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 jeśli na ten dzień do ubezpieczenia chorobowego będzie zgłoszonych:

  • 20 osób lub mniej- płatnikiem zasiłków w przyszłym roku będzie ZUS
  • powyżej 20 osób- płatnikiem zasiłków w przyszłym roku będzie pracodawca

Jakie osoby bierzemy pod uwagę?

Do przeliczenia liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, bierze się pod uwagę zarówno ubezpieczenie obowiązkowe jak i dobrowolne. Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu jest konieczne, aby można było otrzymać zasiłek za czas choroby.

Ważne!

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego również są wliczane. Warto wspomnieć, iż u takich osób przebywających na zwolnieniu lekarskim zasiłek wypłaca ZUS. Co więcej, za okres choroby przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS.

Kogo zatem nie bierzemy pod uwagę?

W liczbie osób ubezpieczonych nie należy uwzględniać:

  • osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych
  • duchownych podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu

Czy płatnik wypłaci zasiłek od 1-go dnia choroby?

Nie. Zgodnie z rozporządzeniem pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub 14 dni, w przypadku osób które ukończyły 50. rok życia).  Oznacza to, iż wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest od przyczyny niezdolności do pracy:

  • 80%- w przypadku zwykłej choroby
  • 100%- w przypadku ciąży, wypadku w drodze lub z pracy, poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek

Jak ustalana jest podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

Zgodnie z art. 36 ust.1 podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku uwzględnia się:

  • Płacę zasadniczą
  • Premie oraz nagrody
  • Dodatki funkcyjne oraz stażowe
  • Wynagrodzenie urlopowe

Opracowała: Patrycja Ciupińska

Dowiedz się więcej: ereskadry2@eres.pl