Składka zdrowotna 2023

Baza wiedzy

Składka zdrowotna 2023r.

Ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy

Znana jest już wysokość składki zdrowotnej dla podatników obowiązująca w 2023 roku. Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od:

  1. stosowanej przez podatnika formy opodatkowania;
  2. minimalnego wynagrodzenie oraz przeciętnej płacy z IV kwartału roku poprzedniego.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy opodatkowania. Obliczana jest ona w trzech progach, a podstawę składki zdrowotnej stanowi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedzającego rozliczenie ogłaszanego przez Prezesa GUS (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w 2022 r. wyniosło ono 6965,94 zł).

Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego wyliczana jest w zależności od progów rocznego przychodu:

ROCZNY PRZYCHÓD PODATNIKA PODSTAWA  OBLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ KWOTA SKŁADKI ZDROWOTNEJ – 9%
   do 60 000 zł 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia =

4179,56 zł

376,16 zł
   od 60 000 zł do 300 000 zł 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia = 6965,94 zł 626,93 zł
   ponad 300 000 zł 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia = 12 538,69 zł 1 128,00 zł

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali podatkowej

Dla podatników rozliczających się na skali podatkowej rok składkowy jest liczony od 1 lutego do 31 stycznia. Zatem minimalna składka zdrowotna za styczeń 2023 wyniesie 270,90 zł.

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej, w 2023 roku jest uzależniona od  wysokości dochodu firmy i wynosić będzie w 2023 roku  9% realnego dochodu podatnika. Wysokość składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty składki zdrowotnej nawet w przypadku osiągnięcia w danym miesiącu straty.

Ze względu na fakt dwukrotnej zmiany w 2023 roku płacy minimalnej, w styczniu 3490,00 zł,  w lipcu 3600,00 zł,  składka zdrowotna – minimalna jaka będzie obowiązywać w 2023 roku zmieni się również dwukrotnie i wyniesie w okresie od lutego do czerwca 2023 roku  314,10 zł, natomiast w okresie od lipca do grudnia 2023 roku minimalna składka zdrowotna wyniesie 324,00 zł.

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym

Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym rok składkowy jest liczony od 1 lutego do 31 stycznia. Zatem minimalna składka zdrowotna za styczeń 2023 wyniesie 270,90 zł.

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, w 2023 roku jest uzależniona od  wysokości dochodu firmy i wynosić będzie w 2023 roku  4,9% realnego dochodu podatnika. Wysokość składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty składki zdrowotnej nawet w przypadku osiągnięcia w danym miesiącu straty.

Ze względu na fakt dwukrotnej zmiany w 2023 roku płacy minimalnej, w styczniu 3490,00 zł,  w lipcu 3600,00 zł,  składka zdrowotna minimalna jaka będzie obowiązywać w 2023 roku zmieni się również dwukrotnie i wyniesie w okresie od lutego do czerwca 2023 roku  314,10 zł, natomiast w okresie od lipca do grudnia 2023 roku minimalna składka zdrowotna wyniesie 324,00 zł.

Mariola Przybylak-Kajak, tel. 571-600-115, ereskadry2@eres.pl