Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia samochodu

Baza wiedzy

2023-09-06

Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia samochodu.

W przypadku gdy podatnik zmienił przeznaczenie , czyli np. przeniósł z majątku firmowego do prywatnego, samochodu osobowego lub innego pojazdu do 3,5 tony to posiada możliwość lub obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego. Korekta ta będzie się różnić w zależności od posiadanego przez podatnika prawa do odliczenia VAT.

  1. Korekta przy pełnym prawie odliczenia VAT

Podatnik posiadający pełne prawo odliczenia podatku od towarów i usług w związku z wykorzystywaniem pojazdu tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej, w przypadku gdy zmieni jego przeznaczenie w okresie 60 miesięcy (lub 12 dla samochodów o wartości poniżej 15 000 zł) liczonych od daty jego nabycia, zobligowany jest do zmniejszenia odliczonego podatku.

Przykład 1 – wartość samochodu powyżej 15 000 zł – zmiana z pełnego odliczenia na częściowe

Tomasz K. zakupił w listopadzie 2018 roku samochód o wartości 36 900 zł. Wykorzystywany jest on wyłącznie w działalności gospodarczej. Pełnego odliczenia VAT dokona zatem w deklaracji za listopad 2018. Załóżmy, iż podatnik w listopadzie 2019 zmieni przeznaczenie pojazdu i wykorzystywać będzie go również w działalności prywatnej.  W listopadzie 2019 faktura będzie wyglądać następująco:

Netto 30 000 zł, VAT naliczony 6900 zł , Brutto 36 900zł. Odliczenie VAT w listopadzie 2018 : 6900zł.

Korekta VAT w listopadzie 2019 : 6900 zł * 50% = 3450 zł

Do końca okresu korekty pozostało 48 miesięcy. 48/60* 3450 zł= 2760 zł

W deklaracji VAT za listopad 2019 wpisana zostanie kwota korekty 2760 zł ze znakiem minus.

Przykład 2- wartość samochodu poniżej 15 000 zł – zmiana z pełnego odliczenia na częściowe

Tomasz K. zakupił w lutym 2018 roku samochód o wartości 12 300 zł. Wykorzystywany jest on wyłącznie w działalności gospodarczej. Załóżmy iż od lipca 2018 samochód wykorzystywany będzie zarówno w działalności gospodarczej jak i prywatnej. Tomasz będzie zatem mógł dokonać korekty VAT. Faktura w lipcu 2018 :

Netto 10 000 zł , VAT naliczony 2300 zł,  Brutto 12 300 zł. Odliczenie VAT w lutym 2018 -2300 zł.

Korekta VAT w lipcu 2018: 2300*50% = 1150 zł

Do końca okresu korekty pozostało 7 miesięcy. 7/12*1150 = 670,83 zł

W deklaracji za lipiec wpisana zostanie kwota korekty 670,83 zł ze znakiem minus.

  1. Korekta przy ograniczonym prawie odliczenia VAT

Jeśli podatnik który posiada prawo do odliczenia jedynie 50% wartości podatku naliczonego oraz w okresie 60 miesięcy(lub 12 dla samochodów o wartości poniżej 15 000 zł) dokona sprzedaży samochodu, to będzie posiadał możliwość zwiększenia podatku do odliczenia w wielkości odpowiadającej proporcjonalnie pozostałemu okresu korekty.

Okres korekty liczy się od dnia nabycia lub importu pojazdu. W przypadku gdy podatnik dokonuje zmiany przeznaczenia pojazdu po upływie okresu korekty to nie będzie posiadał możliwości dokonania korekty odliczonego podatku VAT.

Przykład 3 – wartość samochodu powyżej 15 000 zł – zmiana z częściowego odliczenia na pełne

Tomasz K. zakupił w listopadzie 2018 roku samochód o wartości 36 900 zł. Wykorzystywany jest on w działalności i gospodarczej i prywatnej. W listopadzie 2019 zmienia przeznaczenia pojazdu i wykorzystuje go wyłącznie w działalności gospodarczej. Dokonuje zatem korekty:

Okresy do skorygowania : 48

Odliczenie w listopadzie 2018 : 6900 zł * 50% = 3450 zł

3450*48/60 = 2760 zł

2760 zł to łączna suma korekt.

Przykład 4 – wartość samochodu poniżej 15 000 zł – zmiana z częściowego  odliczenia na pełne

Tomasz K. zakupił w lutym 2018 roku samochód o wartości 12 300 zł. Wykorzystywany jest on zarówno w działalności gospodarczej jak i prywatnie. Załóżmy iż od lipca 2018 samochód wykorzystywany będzie wyłącznie w działalności gospodarczej. Będzie zatem mógł dokonać korekty VAT. Faktura w lipcu 2018 :

Netto 10 000 zł , VAT naliczony 2300 zł,  Brutto 12 300 zł. Odliczenie VAT w lutym 2018 : 2300* 50% = 1150 zł.

Korekty od lipca 2018 do stycznia 2019 :

1150 zł*7/12 = 670,83 zł

670,83 to łączna wartość dokonanych korekt

  1. Korekta VAT przy sprzedaży samochodu firmowego

Przy sprzedaży samochodu firmowego na korektę VAT wpływ mają ponownie dwa czynniki :

  1. Sposób użytkowania – wyłącznie w działalności gospodarczej lub mieszany

  2. Wartość początkowa – granica 15 000 zł

Ustawodawca nałożył na sprzedających obowiązek sprzedaży auta w cenie brutto tzn. z pełnym naliczeniem podatku od wartości pojazdu. Jako iż pełne odliczenie przysługuje wyłącznie w przypadku korzystania z pojazdu w celach prowadzenia działalności gospodarczej to pojawić może się pytanie co zrobić w takiej sytuacji : ,, odliczyłem połowę VATU a przy sprzedaży muszę zapłacić pełen VAT”. W celu rozwiązania tego problemu należy dokonać korekty VAT.

Warto pamiętać również, że jeśli sprzedaż pojazdu nastąpi w okresie korekty, to de facto wykorzystywanie tego pojazdu zostaje zmienione na wykorzystanie WYŁĄCZNIE do celów prowadzenia działalności gospodarczej aż do końca okresu tej korekty. Dokonuje się jej w deklaracji za okres rozliczeniowy w którym zmiana nastąpiła.

Przykład 5 – Sprzedaż samochodu o wartości powyżej 15 000 zł – mieszane użytkowanie

Przykładowo:

Tomasz K. zakupił w marcu 2020 roku samochód o wartości 49 200 zł. Przysługuje mu odliczenie VAT. Od jego zakupu odliczono 50% VAT jako iż ten wykorzystywany miał być w sposób mieszany. Samochód został sprzedany w lipcu 2021 roku. W związku z tym dokonano korekty :

Okresy do skorygowania : 44

Kwota podatku VAT naliczonego podlegająca korekcie : 9200 zł/2 = 4600 zł

4600 zł * 44/60 = 3373,34 zł

Suma 3373,34 zł to kwota korekty podatku VAT naliczonego którą Tomasz K. wykaże w rozliczeniu JPK_V7 w lipcu 2021 roku. Kwota ta zwiększy podatek VAT podlegający odliczeniu.

Przykład 6 – Sprzedaż samochodu o wartości poniżej 15 000 zł – użytkowanie wyłącznie w celach prowadzenia działalności

Tomasz K. zakupił w lipcu 2020 roku samochód o wartości 12 300 zł. Przysługuje mu odliczenie VAT. Od jego zakupu odliczono 100% VAT. Samochód został sprzedany w styczniu 2021 roku.

W tym przypadku Tomasz K. nie musi dokonywać korekty VAT naliczonego gdyż naliczył go od sprzedaży. W styczniu 2021 w JPK_V7 wykaże jedynie podatek VAT należny.

Podsumowanie:

Zagadnienie korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia samochodu firmowego jak i jego sprzedaży to zagadnienie proste na pierwszy rzut oka. Niestety, ze względu na różne rodzaje prawa do odliczenia VAT zagadnienie to komplikuje się na tyle, że może stwarzać problemy, w szczególności gdy np. pojazdów pojawi się wiele o różnych datach zakupu czy różnej ich wartości.

Zachęcamy również do przeczytania artykułu dedykowanego o sprzedaży samochodu z perspektywy podatku VAT i podatku dochodowego, którego ten artykuł jest kontynuacją: https://eres.pl/sprzedaz-samochodu-firmowego-opodatkowanie/

W przypadku dalszych wątpliwości lub dodatkowych pytań zapraszamy na konsultację z doradcą podatkowym: https://eres.pl/konsultanci/

Mikołaj Sadowski, tel. 571 600 113, email: msadowski@eres.pl