CIT Estoński- spółka po pierwszym roku

Baza wiedzy

2024-01-16

Spółka wybrała opodatkowanie na rok 2023 CIT Estońskim  ( zryczałtowany podatek od dochodów spółek)

– czy rzeczywiście może ten rok opodatkować w ten sposób ? Czy wybór był skuteczny ?

 

W roku 2023 zostało założonych wiele spółek z o.o. , które z różnych powodów, wybrały opodatkowanie CIT Estońskim. Częstą  motywacją, wśród małych podmiotów był brak opodatkowania w trakcie roku i brak składki na ubezpieczenie zdrowotne udziałowców.  Szybka procedura, założenie spółki przez S24, złożenie zawiadomienia i już , cały rok bez podatku. Biuro rachunkowe lub księgowy rozliczał VAT , a udziałowcy cieszyli się brakiem opodatkowania, i możliwością utrzymania całości środków finansowych w firmie na bieżącą działalność i inwestycje. Nadszedł ostatni dzień roku , 31 grudnia, więc dobrze byłoby zrobić mały przegląd swojej działalności i zacząć od tego, CZY SPÓLKA NA PEWNO TEN ROK I NASTĘPNY JEST OPODATKOWANA CIT ESTOŃSKIM  ???

Po pierwsze : należy sprawdzić czy zawiadomienie ZAW-RD zostało złożone w terminie ( art. 28 j 1.7 ) – do końca pierwszego miesiąca w którym powstała i rozpoczęła działalność spółka. Złożenie po terminie tego zawiadomienia , oznacza że jest ono nieskuteczne, i spółka nie wybrała opodatkowania CIT Estońskim, a jest opodatkowana klasycznym CIT .

Kolejnemu sprawdzeniu , czy w roku powstania była podatnikiem VAT jest przeanalizowanie , wspólnie przez wszystkich udziałowców, po pierwsze tego , czy nie były dokonywane przez spółkę czynności związane obejmowaniem, sprzedażą , emitowaniem nowych udziałów praz kto je objął, i czy nie była to osoba prawna. Dodatkowo weryfikacji podlega to,  czy w trakcie roku , którykolwiek z udziałowców nie nabył  praw majątkowych , (również poprzez np. otrzymania spadku , darowizny )związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej. Jeśli którykolwiek z udziałowców

To jeszcze nie koniec, żeby mieć pewność że wybór opodatkowania CIT estońskim i możliwość rozliczenia w tym reżimie za rok 2023 jest możliwy – konieczne jest sprawdzenie   czy spółka opodatkowana CIT Estońskim nie nabyła trakcie roku udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Niezwykle istotnym jest tutaj przeanalizowanie w jakie aktywa spółka inwestuje. Dotyczy to również transakcji związanych z przekształcaniem, dzieleniem, łączeniem spółek, otrzymywaniem i wnoszeniem aportów w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wszelkie czynności restrukturyzacyjne powinny zostać zaudytowane w zakresie w określono je w art. 28l Ustawy.

I jest jeszcze jeden bardzo istotny element, który decyduje czy spółka pierwszym roku podatkowym w ogóle jest opodatkowana w reżimie CITu Estońskiego który zarząd spółki często nie zauważa , ograniczając czynności do podpisania umowy z biurem księgowym  a który ustawodawca podkreślił tworząc odrębny punkt wykluczający z możliwości opodatkowania tym podatkiem w art.28l 4 b Ustawy:

  1. b) podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto.

Prowadzenie ksiąg w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i ustalanie w oparciu o nie ustalenie prawidłowego wyniku finansowego netto , zweryfikowanie czy księgi takie są prowadzone zgodnie z Zarządzeniem wprowadzającym zakładowy plan kont dla jednostki, czy wszelkie dokonane tam wybory wyceny majątku krajowych zagranicznych środków pieniężnych  , robót w toku  , czy też np. inwentaryzacji , uzgodnienia sald należności i zobowiązań, sposobu amortyzacji, odmiennej niż w CIT tradycyjnym.

Sporo , jeśli jednak udziałowcy spółki szybko podejmowali decyzję , o wyborze opodatkowania, to koniec roku 2023 jest dobrym  momentem zarówno na ustalenie swojego status quo jak i zaplanowanie kolejnego roku .

Wszystkie opisane powyżej elementy dotyczą wyłącznie tego, czy w ogóle wybór był skuteczny i spółka rozpoczynająca działalność była opodatkowana przez pierwszy rok CIT Estońskim.

W odrębnym artykule zajmuję się tym, czy spółka nie utraciła opodatkowania na koniec pierwszego roku podatkowego, i jakie warunki musi spełnić by być opodatkowaną w CIT Estoński przez drugi rok.

Przeczytaj: https://eres.pl/cit-estonski/https://eres.pl/cit-estonski-r/https://eres.pl/estonski-2023/

Autor: Robert Kubicki doradca podatkowy 00865, tel. 571600111, e-mail: rkubicki@eres.pl

Umów sięhttps://eres.pl/konsultanci/