Zmiany w JPK_VAT przesunięte w czasie

2024-07-10 Zmiany w JPK_VAT przesunięte w czasie Ministerstwo Finansów odroczyło termin wejścia w życie przepisów dotyczących JPK_VAT czyli systemu elektronicznego raportowania danych o podatku od towarów i usług. Przesunięcie to związane jest z przesunięciem wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur na 1 lutego 2026 r. Zmiany które dostosować mają JPK_VAT do  obowiązkowego KSeF to: – […]

Planowane zmiany w podatku od nieruchomości

2024-07-04 Planowane zmiany w podatku od nieruchomości Minister Finansów ogłosił projekt ustawy zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (nr projektu UD72). Ustawa ta ma m.in. zmieniać definicję budowli na potrzeby podatku od nieruchomości. Taka zmiana jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z […]

Pisma  w sprawie WIS, WIA , WIP oraz WIT od 1 lipca 2024 r. wyłącznie elektronicznie

2024-06-27 Pisma  w sprawie WIS, WIA , WIP oraz WIT od 1 lipca 2024 r. wyłącznie elektronicznie Od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążącej informacji : – stawkowej (WIS) – akcyzowej (WIA) – o pochodzeniu (WIP) – taryfowej (WIT) składać będzie można wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym albo […]

Wakacje składkowe – Prezydent podpisał ustawę !

2024-06-27 Wakacje składkowe – Prezydent podpisał ustawę ! Mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z obowiązku opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne. Z wakacji składkowych można skorzystać, gdy: Opracowała: Mariola Przybylak-Kajak; email: m.przybylak-kajak@eres.pl Więcej: https://eres.pl/baza-wiedzy/wakacje-skladkowe-dla-mikroprzedsiebiorcow-2024/

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r.

2024-06-19 Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. od 1 lipca 2024 podniesione zostanie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa. Nowe wartości to : Zmiana ta […]

KSeF- ustawa podpisana- termin przesunięty

2024-06-12 Termin obowiązkowego KSeF przesunięty – prezydent podpisał ustawę Prezydent Andrzej Duda podpisał 5 czerwca 2024 nowelizację ustawy o VAT przesuwającą w czasie wejście w życie obowiązku wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. Do tego czasu dotychczasowe zasady wystawiania faktur pozostaną bez zmian. Zmiana zapisana została w ustawie z dnia 9 maja 2024 zmieniającą […]

Prezenty dla dzieci pracowników jest darowizną, nie wynagrodzeniem.

2024-06-10 Prezenty dla dzieci pracowników jest darowizną, nie wynagrodzeniem. W interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 7 maja 2024 r. (0115-KDIT2.4011.166.2024.1.MM), DKIS określił iż w przypadku gdy mienie przekazane przez pracodawcę pracownikowi nie wynika z obowiązujących między pracodawcą a pracownikiem umów, nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Podlegać ono będzie podatkowi od spadków i darowizn, […]

MF rozpoczyna konsultacje związane z podatkiem u źródła

2024-05-29 MF rozpoczyna konsultacje związane z podatkiem u źródła Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące podatku u źródła (WHT). Głównymi kwestiami omawianymi podczas konsultacji są sprawy dotyczące : – beneficial owner, czyli rzeczywisty właściciel płatności – look through approach, czyli ustalenie przez organ podatkowy kto jest rzeczywistym właścicielem należności, gdy podmiot który tę należność otrzymał nie […]

Obniżka podatku Belki od 1 stycznia 2025 r.

2024-05-22 Obniżka podatku Belki od 1 stycznia 2025 r. Minister Finansów Andrzej Domański poinformował iż podatek od zysków kapitałowych czyli tzw. podatek Belki obniżony zostanie od 1 stycznia 2025 r.  Zwolnione od podatku mają być m.in. dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP. Zmiany wprowadzać […]

Zmiany w naliczaniu kilometrówki – rozpoczęcie prac nad nowelizacją

2024-05-15 Zmiany w naliczaniu kilometrówki – rozpoczęcie prac nad nowelizacją Zmiany dotyczące zwrotu kosztów wykorzystywania prywatnego auta na rzecz pracodawcy pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zmiany dotyczyć mają zasad rozliczania tzw. kilometrówki związanej w korzystaniem przez pracownika z prywatnego samochodu w celach służbowych. Istotą zmian jest rozliczanie kilometrówki dla samochodów innych niż […]