Witamy na stronach spółki doradztwa podatkowego ERES Sp. z o.o.

Aktualności

EXIT TAX cz.1.

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) Od stycznia 2019 r. w polskim ustawodawstwie funkcjonuje podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków zwany „exit tax”. Został on wprowadzony w celu dostosowania przepisów krajowych do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Exit tax można traktować jako nowe, odrębne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Opodatkowaniu […]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych od 13 października 2019

Uwaga! Od 13 października 2019 roku wszedł obowiązek ujawniania beneficjentów rzeczywistych w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki- dotyczy to wszystkich nowych spółek określonych w ustawie. Zarządy spółek, które były wpisane do KRS w dniu 13 października 2019 roku mają czas na wpisanie beneficjentów rzeczywistych do Rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 roku. Poniżej […]

Obniżenie stawki podstawowej PIT i podwyżka kosztów uzyskania przychodów

W dniu 17 września 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa obniża  najniższą stawkę podatkową z 18% do 17% oraz podwyższa koszty podstawowe dla pracowników uzyskujących przychody z pracy z tytułu jednej umowy o pracę z […]

Płaca minimalna w 2020 roku

W 2020 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 2600 zł brutto , a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł brutto. Dodatkowym (ukrytym) wzrostem wynagrodzenia minimalnego jest to, że nie będzie się do niego wliczało dodatku stażowego. Na razie brak jest publikacji z rozporządzeniem dotyczącym tych wartości. ( Rada Ministrów zatwierdziła rozporządzenie w dniu 2019-09-10) 2019-09-18 […]

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019

2019-08-30 Od 1 listopada 2019 roku wchodzą w życie znaczące zmiany w przepisach podatkowych dotyczących rozliczeń podatku VAT w obrocie krajowym. Mechanizm podzielonej płatności, polegający na wpłacaniu kwoty należności netto na główny rachunek bankowy, a kwoty należności obejmującą VAT na osobny rachunek bankowy VAT przyporządkowany do głównego konta bankowego, był do tej pory dobrowolny. Natomiast […]

„Biała lista” już od 1 września 2019 roku

Od 1 września 2019 wchodzi w życie funkcjonowanie tzw. Białej listy,  tj. wykazu podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako  podatników VAT oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Biała lista będzie dostępna na stronie Krajowej Administracji […]

Zwolnienie z PIT dla młodych ( osób do 26 roku życia)

Od dnia 01.08.2019 roku w życie wchodzi zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat. Zwolnienie z PIT dla młodych to nowy program będący ulgą dla pracowników, którzy osiągają dochody do kwoty 85.528,00 złotych. Aby skorzystać ze zwolnienia należy spełnić łącznie dwa warunki: uzyskanie przychodów z: stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku […]

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019

Sejm uchwalił ustawę o zmianach w VAT dotycząca obowiązkowego split paymentu dla niektórych branż i transakcji. Ustawa ma wejść w życie od 1 listopada 2019 roku. Teraz czekamy na Senat i podpis Prezydenta. Po opublikowaniu zamieścimy szersze omówienie nowych przepisów. Maciej Sadowski

Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku, a obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Wiele osób, które otrzymują spadek w postaci nieruchomości, zadaje sobie pytanie, co w sytuacji, kiedy zdecydowaliby się sprzedać tę nieruchomość. Jak rozliczyć przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, a w konsekwencji – jaki podatek dochodowy będzie należało uiścić. Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku, a właściwie wysokość zobowiązania podatkowego wynikającego z tej czynności, zależy przede wszystkim od […]

Opodatkowanie obrotu walutami wirtualnymi

Zmiany przepisów podatkowych z zakresu podatków dochodowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, całkowicie zmieniają spojrzenie na handel kryptowalutami. Choć wirtualne waluty to obszar zainteresowań dopiero od paru lat, to organy wielokrotnie zmieniały zdanie co do ewidencji i rozliczania transakcji z ich udziałem. Zmiany, które miały ostatecznie regulować i uprościć kwestię nie do […]