13 grudnia 2022

Absurdalny wzrost limitu 30-to krotności przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku

2022-12-13

Nowy limit w 2023 roku wyniesie 208.050,00 zł (w 2022 roku wynosił 177.660,00 zł). Przypominamy, że limit ten wyznacza górną granicę, do której odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W praktyce oznacza to dalszy wzrost obciążeń fiskalnych w Polsce, a przez to wzrost kosztów pracy. (M.P. 2022.1014)

Udostępnij: