16 września 2022

30 września 2022 mija termin na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2021.

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W przypadku, gdy urlop nie został wykorzystany w myśl art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. (czyli zgodnie z planem urlopów), pracownikowi należy udzielić najpóźniej do 30 września 2022.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 291 k.p. – „roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne” oznacza to, że 3-letni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy za rok 2021 rozpoczyna się 30 września 2022 a prawo do urlopu wypoczynkowego ulegnie przedawnieniu w dniu 30 września 2025 roku.

opracowała: Mariola Przybylak-Kajak

Udostępnij: