23 sierpnia 2023

2024 Projekt nowego limitu dla ryczałtu

2023-08-23

Projekt nowego limitu dla ryczałtu w 2024 r.

W 2024 r. limit przychodów który pozwala przedsiębiorcom na skorzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma wzrosnąć z 2 MLN  do 3 MLN Euro. Taki zapis pojawił się w projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (strach się bać!). Projekt przygotowany został przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji i wpłynął do sejmu 13 lipca. Art. 13 tej ustawy wprowadza zmianę w art. 6 ust. 4 pkt 1a i 1b i w ust. 6 gdzie widnieją zapisy dotyczące limitu przychodów uprawniającego do korzystania z rozliczania się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Limit , wyrażony w euro, przelicza się na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, który obowiązuje pierwszego dnia roboczego października w roku poprzedzającym rok podatkowy. Limit ten w 2023 roku wynosi 2MLN euro czyli 9 654 000 zł.

Ustawodawca w projekcie ustawy wskazał iż ,,każde uproszczenie systemu podatkowego , polegające chociażby na szerszym niż wcześniej udostępnieniu możliwości korzystania z prostszych form opodatkowania, jest pożądanym i właściwym krokiem w stronę podatników.”

Warto zaznaczyć iż ustawa dopiero rozpoczął swoją drogę legislacyjną w związku czym jej projekt może zostać znacząco zmieniony w dalszych etapach. Jeśli zapis który dzisiaj został omówiony zostanie zmieniony, poinformujemy Państwa o tym.

Mikołaj Sadowski, tel. kom.: 571 600 113,  email: msadowski@eres.pl

Konsultacje: https://eres.pl/konsultanci/

Udostępnij: