Witamy na stronach spółki doradztwa podatkowego ERES Sp. z o.o.

Reprezentacja

Nasi doradcy podatkowi są uprawnieni do reprezentowania podatników , płatników i inkasentów przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach obowiązków podatkowych i celnych, sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Działający z należytą starannością profesjonalny pełnomocnik-doradca podatkowy zabezpieczy interesy klienta we wszystkich stadiach prowadzonych:

  • czynności sprawdzających
  • postępowania podatkowego
  • kontroli podatkowej
  • kontroli celno-skarbowej
  • urzędowego sprawdzenia
  • procedury odwołania od decyzji podatkowej
  • procedury zaskarżenia postanowienia
  • wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W razie jakiegokolwiek działania organów państwowych , w dobrze pojętym interesie przedsiębiorcy lub innego podatnika NIEZBĘDNE jest skorzystanie przez niego z usług doradcy podatkowego.

Zadzwoń i zapytaj, zanim będzie za późno: Maciej Sadowski, tel.kom. +48 503 158 828, msadowski@eres.pl .