Witamy na stronach spółki doradztwa podatkowego ERES Sp. z o.o.

Ceny transakcyjne

sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego specjalizuje się m.in. w przygotowywaniu dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Obowiązek przygotowywania dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi wynika bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawidłowe przygotowanie dokumentacji podatkowej chroni podatnika przed zastosowaniem sankcyjnej 50-cio procentowej stawki podatku dochodowego oraz przed odpowiedzialnością karno- skarbową.

Przygotowujemy podatników dokumentacje podatkowe na podstawie starych, obowiązujących do końca 2016 roku przepisów , jak i nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.

Przepisy dotyczące dokumentacji cen transakcyjnych , które obowiązują od 2017 roku mają charakter rewolucyjny t.j. z jednej strony zawężają krąg podmiotów , które zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji, z drugiej jednak strony ,w sposób w sposób drastyczny zwiększają zarówno zakres przedmiotowy jak i szczegółowość obowiązkowej dokumentacji , a także stopniują obowiązki dokumentacyjne. Często podatnicy nie są świadomi, że mają obowiązek przygotowania takiej dokumentacji i zdarza się ,że w razie żądania jej przedstawienia w organie podatkowym jest już za późno na jej sporządzenie.

Pierwsze otrzeźwienie nastąpi z końcem marca 2018 roku przy składaniu zeznań podatkowych , kiedy to osoby odpowiedzialne za przygotowanie zeznań podatników osiągających przychody lub koszty w wysokości 10 milionów euro ( w rozumieniu ustawy o rachunkowości) spostrzegą ,że należy dołączyć do zeznania uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie nie należy zbytnio przywiązywać wagi do przymiotnika „uproszczony”.

Jeśli masz wątpliwości , czy powinieneś sporządzić dokumentację cen transferowych, zadzwoń i zapytaj, zanim będzie za późno: Maciej Sadowski +48 503 158 828, msadowski@eres.pl .