BIURO RACHUNKOWE ERES

Biuro rachunkowe sp.z o.o. działa na rynku usług doradztwa podatkowego i księgowości już od 1991 r. Początkowo jako spółka cywilna dwóch licencjonowanych doradców podatkowych Macieja Sadowskiego i Roberta Kubickiego a obecnie jako Spółka Doradztwa Podatkowego, wpisana na listę Ministerstwa Finansów i posiadająca uprawnienia do świadczenia usług doradztwa podatkowego. uprawnienia do świadczenia usług doradztwa podatkowego.

Firma zatrudnia trzech doradców podatkowych oraz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają wyższe wykształcenie zdobyte na renomowanych uczelniach a doradcy podatkowi posiadają także Certyfikaty Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Klientami firmy są różnej wielkości przedsiębiorstwa polskie, zagraniczne oraz międzynarodowe, działające w branży produkcyjnej, handlowej, usługowej, deweloperskiej. Świadczone usługi księgowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, w związku z czym w ofercie posiadamy także tzw. księgowość online.

Pracownicy sp.z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach tematycznych oraz śledząc na bieżąco zmiany w przepisach. Spółka posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Priorytetem jest również, wynikający z ustawy obowiązek zachowania tajemnicy.

Wszystko to gwarantuje Państwa bezpieczeństwo oraz wysoką jakość świadczonych usług.


Doradztwo podatkowe Wrocław | Doradca podatkowy

Biuro rachunkowe Wrocław

Księgowość Wrocław

Usługi księgowe Wrocław